Har din klub brug for hjælp til at oprette en DDBU-gaveindsamling?

Billardklubber, der er medlem af én af DDBU, kan via DDBU indsamle midler til almennyttige projekter. Midlerne er fradragsberettigede for gavegivere.

Dette skyldes, at DDBU er godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og kan modtage gaver til almennyttige formål. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede, såfremt indbetaleren oplyser CPR/CVR nummer ved indbetaling, vil DDBU automatisk indberette beløbet til Skat. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

 HVAD KAN I SAMLE IND TIL?

I kan samle ind til projekter som ligger indenfor DDBU’s almennyttige formål. Det vil eksempelvis sige styrkelse af folkesundheden, udvikling af billardsportens infrastrukturer i klubberne (modernisering, aircondition, pointtavler, ekskursioner, eller andre billardrelaterede projekter), fremme af fairplay, inklusion, diversitet m.v. (Se https://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/Vedtaegter_DDBU_2022.pdf.)

For at kunne give skattefradrag skal der være tale om en gave. Det vil sige, at gavegiver ikke må have nogen forventning om en modydelse for gaven. Man må eksempelvis ikke udbyde salg af sponsorater som en del af gaveindsamlingen. I det tilfælde er der nemlig tale om en modydelse. Gaver fra virksomheder betragtes dog som reklameudgifter, hvis de skal udløse fradrag. Se mere herunder i afsnittet ”Hvad er en fradragsberettiget gave?” eller kontakt SKAT eller DDBU for nærmere information. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

HVORDAN OPRETTER I EN INDSAMLING

Oprettelse:

I opretter en indsamling ved at udfylde denne anmodning og sende til ddbu@ddbu.dk.  DDBU får automatisk besked om jeres anmodning og screener denne. Såfremt den lever op til reglerne for gaveindsamlinger (se beskrivelse herover og hos SKAT) godkendes den. Anfør et alternativt formål med gaverne i tilfælde af, at I fx grundet et mangelfuldt resultat for indsamlingen, ender med ikke at realisere projektet.

Indsamling:

DDBU sender jer et direkte link til den digitale indsamlingsplatform på www.ddbu-fundraising.dk, hvor indsamlingen foregår. DDBU sørger for at anmelde indsamlingen. Gavegiverne indbetaler herefter pengegaver til DDBU via den digitale platform. Hvis gavegiveren ønsker det og registrerer CPR-nummer, indberettes beløbet automatisk til SKAT. Gavegiveren skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT beder om det.

I kan også se og trække liste over de personer, som har doneret penge. Dog får I kun oplysninger på de personer, der har givet samtykke til at ”navn og donation må offentliggøres ved opslag i klub og/eller på klubbens hjemmeside/sociale medier.”

Udbetaling:

Når gaveindsamlingen skal udbetales til klubbens konto, udfyldes  denne anmodning og regnskab/dokumentation for projektets gennemførsel fremsendes til ddbu@ddbu.dk

HVAD ER EN FRADRAGSBERETTIGET GAVE?
Skattemæssigt fradrag for gaver fra private/private virksomheder forudsætter, at der er tale om en gave (uden forventning om modydelse). Der vil ikke være tale om en gave, såfremt gavegiver opnår en modydelse for betalingen.

For personlige virksomheder gælder den samme sats som for privatpersoner.

Selskaber kan opnå skattefradrag for velgørende bidrag for op til 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.

KAN GAVEGIVER BENYTTE MOBILEPAY?

Ja, gavegiverne kan betale med mobilepay på den digitale indsamlingsplatform, som DDBU stiller til rådighed.

 HVOR FINDER VI MERE INFORMATION?

Læs mere om jeres muligheder via dette link

Kontakt Torsten Danielsson, formand@ddbu.dk, hvis du har spørgsmål