Om ddbu-fundraising

DDBU Fundraising er en del af DDBU´s samlede strategi med at styrke dansk billardsport og dens udvikling i en ny spændende retning, hvor fokus er på innovation, forretning og fornyelse samt inklusion af de mange billardspillende konstellationer i Danmark, som udøver billardsporten udenom DDBU. 

Hvorfor? 

Fordi vi står langt stærkere overfor sponsorer og samarbejdspartnere og ikke mindst medierne, når vi vokser os større og mere favnende end tilfældet har været de sidste 90 år.

Potentialet vokser og vokser, hver gang der udforskes nye grupperinger, som spiller billard i landet udenom DDBU. Potentialet er allerede oppe på langt over 200.000 billardspillere i Danmark! 

DDBU´s visionsplan: “DDBU mod nye tider – 2025”, skal – med de nødvendige jævnlige tilpasninger, som i de sidste 3 år, også fremadrettet være arbejdsredskabet til at eksekvere de mange nye tiltag, som er nødvendige for at indfrie en del af det store medlemspotentiale. 

Denne del af projektet – www.DDBU-fundraising.dk – skal konkret medvirke til optimering af billardklubbernes infrastrukturer, moderniseringer og nytænkning på tværs af disciplinerne – så klubberne fremtidssikres og DDBU kan vokse til et niveau, som giver unionen større politisk indflydelse og større økonomisk slagkraft.