Fundraising

Billardklubber, som er medlem af DDBU, kan via www.DDBU-Fundraising.dk indsamle midler til almennyttige projekter. Donationerne er fradragsberettigede for giverne.

Dette skyldes, at DDBU af SKAT er godkendt som en såkaldt almenvelgørende organisation, og kan derfor modtage gaver til almennyttige formål. Donationer er fradragsberettigede, såfremt indbetaleren oplyser CPR/CVR-nummer ved indbetalingen. DDBU indberetter automatisk beløbet til SKAT. På den måde kommer fradraget med på gavegiverens selvangivelse.

HVAD KAN MAN SAMLE IND TIL?

Man kan samle ind til projekter, som ligger indenfor DDBU’s og ens klubs almennyttige formål. Det kunne eksempelvis være styrkelse af klubbens sociale aktiviteter (som f.eks støtter folkesundheden), udvikling af infrastrukturer i klubberne (modernisering, aircondition, nye gulvtæpper, pointtavler, ekskursioner, eller andre billardrelaterede projekter), fremme af ungdoms- eller ældreaktiviteter, inklusion, diversitet m.v. (Se https://dendanskebillardunion.dk/wp-content/uploads/Vedtaegter_DDBU_2022.pdf.)

For at donationer kan blive fradragsberettiget, skal der være tale om en gave. Det vil sige, at gavegiveren ikke må have nogen forventning om en modydelse for gaven. Man må eksempelvis ikke udbyde salg af sponsorater som en del af gaveindsamlingen. I det tilfælde er der nemlig tale om en modydelse. Gaver fra virksomheder betragtes dog som reklameudgifter, hvis de skal udløse fradrag. Se nedenstående afsnit “Hvad er en fradragsberettiget gave?”, kontakt SKAT eller DDBU for nærmere information. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

HVORDAN OPRETTER MAN EN INDSAMLING

Oprettelse:

Man opretter en indsamling ved at udfylde denne interaktive anmodning og sende den til ddbu@ddbu.dk. Såfremt den lever op til reglerne for gaveindsamlinger (se beskrivelse herover og hos SKAT), godkendes den. Anfør et alternativt formål med gaverne i tilfælde af, at man for eksempel grundet et mangelfuldt resultat for indsamlingen, ender med ikke at realisere projektet.

Indsamling:

DDBU sender jer et direkte link til den digitale indsamlingsplatform på www.ddbu-fundraising.dk, hvor indsamlingen foregår. DDBU sørger for at anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet under SKAT. Gavegiverne indbetaler herefter pengegaver til DDBU via den digitale platform. Hvis gavegiveren ønsker det og registrerer CPR-nummer, indberettes beløbet automatisk til SKAT. Gavegiveren skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT anmoder om det.

Følg indsamlingen:

Man kan løbende følge indsamlingen ved henvendelse til DDBU. 

Udbetaling:

Når gaveindsamlingen skal udbetales til klubbens konto, udfyldes denne skabelon, og regnskab/dokumentation for projektets gennemførelse, fremsendes til ddbu@ddbu.dk 

HVAD ER EN FRADRAGSBERETTIGET GAVE?
Skattemæssigt fradrag for gaver fra private personer eller private virksomheder forudsætter, at der er tale om en gave (uden forventning om modydelse). Der vil ikke være tale om en gave, såfremt gavegiver opnår en modydelse for betalingen.

For personlige virksomheder gælder den samme fradragssats som for privatpersoner. (17.700 kr i 2023)

Selskaber kan opnå skattefradrag for velgørende bidrag for op til 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.

KAN GAVEGIVER BENYTTE MOBILEPAY?

Ja, gavegiverne kan betale med Mobilepay på den digitale indsamlingsplatform, som DDBU stiller til rådighed.

DDBU har desværre ikke mulighed for at oprette et specifikt Mobilepay nummer, som man kan få og benytte til  indsamlingen. Man må desværre heller ikke som privatperson eller klub bruge MobilePay til gaveindsamlingen. Dette skyldes, at det kræver en tilladelse fra indsamlingsnævnet for at gennemføre en gaveindsamling.

HVOR FINDER MAN MERE INFORMATION?

Læs mere om mulighederne via dette link

Kontakt Torsten Danielsson – formand@ddbu.dk, hvis du har spørgsmål