DDBU-fundraising - indsaml støtte til netop jeres billard projekt

Som medlem af Den Danske Billard Union, kan din klub lægge projekter af enhver karakter op som offentlig støttemulighed – såfremt disse opfylder DDBU´s og klubbens formålsparagraf. DDBU kan også lægge projekter op, som understøtter billardsporten og DDBU´s arbejde med denne generelt.

Fundraising

DDBU Fundraising er til for at indsamle midler til arbejdet med almennyttige projekter i tråd med DDBU´s og medlemsklubbernes formålsparagraf. Det skal blandt andet resultere i tilskud til billardrelaterede projekter i hele organisationen – både i DDBU´s arbejde med unionens visioner og i klubbernes arbejde med udvikling og fremtidssikring.

DDBU Fundraising kan desværre ikke tilbyde at hjælpe enkelte klubber med fundraising hos eksterne fonde, men henviser til fundraisingclub.dk med ideer til fonde og puljer. Derudover findes der mange lokale og regionale puljer og fonde. Der er også gratis databaser over fonde og puljer med glimrende søgefunktioner.

Se desuden https://dendanskebillardunion.dk/

Vi hjælper gerne med vejledning i at lægge projekter op på denne side, hvor klubber kan oprette indsamlinger til almennyttige projekter og tilbyde skattefradrag til gavegivere.

Kontakt Torsten Danielsson, formand@ddbu.dk eller telefon 5380 1133

DDBU er medlem af DIF (Danmarks Idrætsforbund) og alle internationale paraplyorganisationer for de forskellige billarddiscipliner

Nye Gaveindsamlinger

Billardklubber, der er medlem af én af DDBU, kan via DDBU indsamle midler til almennyttige projekter. Midlerne er fradragsberettigede for gavegivere.

Dette skyldes, at DDBU er godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og kan modtage gaver til almennyttige formål. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede, såfremt indbetaleren oplyser CPR/CVR nummer ved indbetaling, vil DDBU automatisk indberette beløbet til Skat. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.